Podkast

Podkastene fra Visioneers Norway er på engelsk.

Spill av serien på iTunes.

Serien ligger også på YouTube:

Nedenfor finner du lenke til nettsiden til hver enkelt episode: