Samarbeidspartnere

Visioneers.org logo

Vi samarbeider tett med visioneers.org. Deres leder og grunnlegger, Daniel Kish, er med i vår organisasjon og vårt arbeide kvalitetssikres igjennom han.

NBFU logo

Visioneers Norway samarbeider med Norges Blindeforbunds Ungdom hva gjelder å tilby kompetanse og kurs i ekkolokalisering i Norge.