Kid Visioneers

Kid Visioneers logo

Kid Visioneers er et prosjekt fra Visioneers Norway som er rettet mot blinde og sterkt svaksynte barn i aldersgruppen 5 til 15 år. Målet er å arrangere små samlinger flere plasser i Norge hvor vi igjennom lek og morsomme øvelser stimulerer til selvstendighet.

Hva skjer på en Kid Visioneers samling

  • Mobilitetstrening gjennom lek og morsomme øvelser

  • Fokus på bruk av lyd (ekkolokalisering) for å orientere seg

  • Trening på navigering med mobilitetsstokk

  • Utforskning av ukjente rom og terreng

  • Blinde og sterkt svaksynte barn får være aktive sammen med barn som har lignende utfordringer som seg selv

Forutsetninger for prosjektet:

  • Interesse fra målgruppen

  • Tilgjengelige midler

  • Lokalt engasjement

Meld din interesse for prosjektet til post@visioneers.no