Episode 2 - Echolocation, how does it work?

I denne andre episoden av podcastserien vår beskriver Daniel Kish ekkolokalisering som fenomen. Du vil få en grundig introduksjon i hvordan ekkolokalisering fungerer, hvor det stammer fra, hva det kan brukes til, og hvem som kan lære det. Kish snakker om vitenskapen bak ekkolokalisering og om forskning som har blitt gjort på området.

  • Spill av eller last ned episoden </podcasts/episode_002.mp3>`__

Episoden finnes også på YouTube: