Podkast

Podkastene fra Visioneers Norway er på engelsk.

Serien ligger også på YouTube:

Nedenfor finner du lenke til nettsiden til hver enkelt episode:

Sesong 1

Sesong 2

Sesong 3

I sesong 3 finnes det to episoder, og begge episodene er på norsk. Episodene tar i hovedsak for seg temaer fra sesong 1,, nå gjenfortalt av Thomas.