Kid Visioneers

Kid Visioneers logo

Kid Visioneers er et prosjekt fra Visioneers Norway som er rettet mot blinde og sterkt svaksynte barn i aldersgruppen 5 til 15 år. Målet er å gjentatte ganger arrangere små samlinger rundt i Norge hvor vi, gjennom lek og morsomme øvelser, stimulerer til økt selvstendighet. Instruktør er Thomas Karu Tvedt, som er utdannet gjennom visioneers.org, med Daniel Kish som mentor.

På disse samlingene leker og lærer vi mye med lyd. Vi snakker om at ekkolokalisering først og fremst er et fenomen som finnes i dyreriket, men at mennesker også kan bruke det i svært stor grad. Vi fokuserer på hvorfor det er viktig å gå med lang nok mobilitetstokk, og hvorfor det er viktig å begynne med stokk tidligst mulig.

Samtidig som vi stimulerer til læring, er det også fokus på det sosiale samværet. Det å få møte andre som er i samme situasjon som en selv, er viktig, uansett hva situasjonen er. Det finnes svært få blinde i Norge, og desto viktigere blir det å fasilitere gode møteplasser for barn.

Med disse samlingene håper vi å bidra til å spre kunnskap om blant annet ekkolokalisering og bruk av mobilitetstokk, men også skape et miljø hvor barn og voksne kan knytte vennskap og viktige forbindelser seg i mellom.

Forutsetninger for prosjektet:

  • Interesse fra målgruppen

  • Tilgjengelige midler

  • Lokalt engasjement

Meld din interesse for prosjektet til post@visioneers.no


Trykk for å vise stort bilde

Instruktør bak en gutt med bind for øynene, som ved hjelp av lyd prøver å lokalisere et stort lokk som holdes til høyre for seg.

Trykk for å vise stort bilde

Instruktør og to voksne og et barn står med ansiktet mot en vegg for å prøve å høre den.

Trykk for å vise stort bilde

Instruktør og liten gutt har klatret til topps i en ribbevegg.

Trykk for å vise stort bilde

Instruktør bak en gutt som går mot en vegg for å finne hvor den er ved hjelp av lyd.

Trykk for å vise stort bilde

Instruktør og gutt sitter på gulvet og triller ball med lyd.

Trykk for å vise stort bilde

Instruktør og gutt går med lange mobilitetsstokker i en gang.