Klikkere

I tillegg til å bruke tunga til å lage et effektivt klikk, finnes det hjelpemidler som kan brukes.

Kastanjetter

For de som sliter med å produsere et eget klikk, er det svært nyttig å bruke noe annet som produserer lyd og gir ekko tilbake. Daniel Kish har testet en rekke produkter og anbefaler kastanjetter i tre av typen Suzuki CW-200 som gir en velegnet lyd.

Det er også å anbefale å begynne å bruke disse så tidlig som mulig hos barn. De vil da gradvis bli mer oppmerksom på miljøet rundt seg og hvilke objekter som gir hvilke ekkoer. F.eks. kan man feste kastanjetten på barnet ved hjelp av en strikk eller klype så barnet kan bruke den aktivt eller komme tilfeldig nær kastanjetten . Kastanjetten produserer lyd med påfølgende ekko som "lyser" opp rommet barnet befinner seg i.

En annen svært nyttig måte å bruke en kastanjett på, er når man er ute og går (utforsker). Da kan man som voksen gå sammen med barnet og klikke med kastanjetten i barnets hodehøyde og lytte på ekkoet sammen med barnet. Dette er svært verdifull trening, spesielt med barn som enda ikke klarer produsere et adekvat klikk med tungen.

Ta kontakt med oss på post@visioneers.no for informasjon om hvor man får tak i disse kastanjettene.

Kastanjetter

Suzuki CW-200 kastanjetter.