Annet nyttig

Falconry Bells – Two Tensile Acorn

Vi mener at det er viktig å jobbe med selvstendighet så tidlig som mulig for blinde og svaksynte. For å oppnå dette, er det spesielt viktig at barn beveger seg mye fritt uten at det blir ledet. På den måten trenes sansene optimalt. Et av virkemidlene for at et barn skal føle seg trygg og ha oversikt over hvor den voksne er uten fysisk kontakt, er at den voksne sørger for å ha noe på seg som gir lyd. Aktuelle løsninger som ofte brukes, er nøkkelknipper og det finnes også apper på telefonen som gir lyder. Daniel Kish har lagt ned en grundig jobb i å finne det som gir den best egnede lyden og anbefaler Falconry Bells av typen Two Tensile Acorn Bells. Disse bjellene gir en distinkt lyd som fanges lett opp av et barn.

Disse kan kjøpes på e-bay

(om noen kjenner til noen norske forhandlere av disse er vi takknemlige for tips)

Små bjeller

Under følger en video av en 3 år gammel blind gutt som går alene med mobilitetsstokk og orienterer seg etter en voksen som går med denne typen bjelle.