Våre første Kid Visioneers samlinger er gjennomført!

Da jeg begynte på min utdannelse i ekkolokalisering og mobilitet hos Daniel Kish i 2018, var det spesielt ett mål jeg hadde for øye: Jeg ville gi blinde barn og ungdommer muligheten til å høre om og lære ekkolokalisering; slik jeg ikke hadde muligheten til.

Jeg har fått lov til å bidra med dette på flere arenaer de siste årene, og også nå gjennom vårt nyeste prosjekt "Kid Visioneers". Kid Visioneers er tenkt å være en læringsarena, så vel som en sosial arena, for blinde og svaksynte barn fra fem til femten år. Vi har nå gjennomført samlinger i Ålesund og Lørenskog, hvor flere barn og foreldre har vært til stede. På disse samlingene har vi lekt og lært mye med lyd. Vi har hørt forskjell på ekkoet som kommer fra en vegg og ekkoet som kommer fra et hjørne. Vi har snakket om at ekkolokalisering først og fremst er et fenomen som finnes i dyreriket🦇, og mennesker også kan bruke det i svært stor grad. Vi har fokusert på hvorfor det er viktig å gå med lang nok mobilitetstokk, og hvorfor det er viktig å begynne med stokk tidligst mulig.

Samtidig som vi har lært mye, har vi også hatt fokus på det sosiale samværet. Det å få møte andre som er i samme situasjon som en selv, er viktig, uansett hva situasjonen er. Det finnes svært få blinde i Norge, og desto viktigere blir det å fasilitere gode møteplasser for barn. Med disse samlingene håper vi å ha bidratt til å spre kunnskap om blant annet ekkolokalisering og bruk av mobilitetstokk, men også bidratt til å skape situasjoner hvor barn og voksne kan knytte vennskap og viktige forbindelser seg i mellom.

Vi ønsker å rette en spesiell takk til dere som kom og viser at det vi gjør faktisk betyr noe. Vi er også takknemlige for bidrag fra støtteordninger, organisasjoner, bedrifter og ikke minst privatpersoner. Uten deres økonomiske støtte hadde det vært vanskelig å gjennomføre dette. Vi er også veldig glad for at vi fikk være på Kurland skole og Valderøy skole, som åpnet gymsaler og ganger vi kunne være i.

De første Kid Visioneers-samlingene er nå overstått, og vi gleder oss til de neste!

PS! Som dere ser av et av bildene under, fikk vi også tid til en liten tur opp til Ålesunds Byfjell Aksla. Det var glatt, men vi holdt oss på beina hele veien.

⠝⠕ ⠇⠊⠍⠊⠞⠎


Med vennlig hilsen
Thomas
bildecollage

Synstolkning: Bilde-collage med 6 bilder. Viser Thomas som instruerer en liten gutt og klatrer i ribbevegg men en annen, samt står foran 3 gutter og snakker. Alle har Kid Visioneers gensere. Videre ser man Thomas som trener ekkolokalisering med en litt større gutt ved hjelp av et brett og et annen hvor han triller en ball med lyd. Til sist Thomas som står på et utkikkspunkt med Ålesund bakgrunnen. Han har stokken høyt over hodet og smiler.